Weg met onhoudbare bedingen

  • Gepubliceerd op 28 november, 2019

Relatie- en Concurrentie bedingen zijn verledentijd. Zijn we de eerste?

Dit jaar zijn we begonnen met het verwijderen van relatie- en concurrentie bedingen uit alle arbeidscontracten met onze vaste medewerkers.

Belangrijkste reden is dat we onze mensen niet willen gijzelen. Er kunnen zich namelijk altijd situaties voordoen waarbij een overstap zeer gewenst is vanuit zowel de opdrachtgever als de werknemer.

Aanleiding kan zijn een bepaalde schaarste aan expertise, of een specifieke locatie wat een enorme voordeel is. Wat de reden ook is, het gaat er uiteindelijk om dat twee partijen graag met elkaar verder gaan.

Wij zijn liever een gesprekspartner aan het begin van dit proces, dan de partij die op het laatste moment te horen krijgt dat iemand uit dienst gaat.

Wie goed doet, goed ontmoet.