Over humanforce.

humanforce. is een specialist in het vinden van goede kandidaten. De vele duizenden gesprekken die wij hebben mogen voeren geven ons een voorsprong, onze aanpak is gedegen maar vooral persoonlijk. Naast de harde criteria moet een kandidaat ook echt ‘passen’ binnen een organisatie.
Wij werken met een long- en shortlist. Onze opdrachtgevers ontvangen van ons alleen de kandidaten die op de shortlist terecht zijn gekomen. Zij voldoen dan ook volledig aan de eisen en wensen zoals deze van te voren zijn afgestemd en hebben minimaal één positieve geverifieerde referentie. Zij passen binnen uw bedrijf, uw tijd voor intakegesprekken zal dan ook minimaal zijn.

Onze missie.

“Met plezier naar je werk. Het samenbrengen van vraag & aanbod binnen de arbeidsmarkt met als doel het creëren van de perfecte werksfeer, in balans gehouden door werkgever en werknemer”.

Onze visie.

“Wij zijn ervan overtuigd dat we het verschil maken door onze oprechte aandacht voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Zij voelen zich erkend, prettig en op hun gemak bij ons. Wij zien onszelf dan ook als een succesvol netwerk van medewerkers, klanten en partners”

Mvo.

Voor humanforce. houdt het in dat we op een zodanige wijze een bijdrage leveren aan het behouden en creëren van een goede leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Hiervoor hanteert zij het eigen ontwikkelde TREEP methode:

Wij zijn van mening dat PLANET, PEOPLE en PROFIT onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit doen wij door het continue bewaken van de juiste balans tussen het ecologische-, sociale- en economische aspect.


PLANET.

humanforce. werkt zoveel mogelijk klimaat neutraal. Zo brengen wij jaarlijks onze CO2 footprint in kaart om inzicht te krijgen op welke manier de uitstoot gereduceerd kan worden en hoeveel resterende CO2 er gecompenseerd dient te worden.


PEOPLE.

humanforce. is voorstander van een persoonlijke aanpak. Het “denken in functieprofielen” is dan ook omgezet naar het “denken in individuele mogelijkheden”. Zo kijken we naar het inzetten van mensen met een lichamelijke, geestelijke en/of psychische arbeidsbeperking.


PROFIT.

humanforce. kijkt naast de financiële prestaties ook naar de economische effecten van haar activiteiten op de omgeving. Denk hierbij aan werkgelegenheid, sponsoring en investeren in duurzame infrastructuur. Zo zijn wij voorstander van het elektrisch rijden.